Tag: xây dựng nội dung

Copy nội dung chỉ làm bạn tốn thời gian và tiền host

Lưu trong Phát triển blog bởi vào ngày 16/02/2014 - Comments
Copy nội dung chỉ làm bạn tốn thời gian và tiền host

Những lý do bạn nên nói không với việc copy nội dung. Nó sẽ làm bạn tốn thêm tiền duy trì website và không có định hướng phát triển về sau mà thôi.

Xem tiếp bài »