Tag: trang trí bài viết

Vài mẹo để trang trí bài viết đẹp hơn

Lưu trong Thủ thuật bởi vào ngày 13/10/2013 - Comments
Vài mẹo để trang trí bài viết đẹp hơn

Trong thời gian qua mình có nhận được một số câu hỏi liên quan đến việc trang trí bài viết, thậm chí là hỏi “Bạn sử dụng plugin nào để trang trí bài viết vậy?“. Thực ra mình chẳng cần dùng plugin gì cả vì chỉ cần công cụ soạn thảo bài viết mặc định […]

Xem tiếp bài »