Tag: thảo luận

Thảo luận về mô hình Guest Blogging tại Việt Nam

Lưu trong Giao lưu bởi vào ngày 07/10/2012 - Comments
Thảo luận về mô hình Guest Blogging tại Việt Nam

Guest Blogging nghĩa là một blogger có quyền tự đăng tải và phát hành bài viết của họ trên một blog khác nhằm mục đích tăng lượt truy cập và xây dựng backlink cho blog. Mô hình này đã và đang được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới (đặc biệt là các blog […]

Xem tiếp bài »