Tag: tên miền

Đuôi tên miền có quan trọng trong blogging và SEO?

Lưu trong Phát triển blog bởi vào ngày 20/05/2014 - Comments
Đuôi tên miền có quan trọng trong blogging và SEO?

Chọn tên miền là một chuyện, nhưng chọn cái đuôi cho nó lại là chuyện khác. Đuôi tên miền nào nên sử dụng? Ý nghĩa của nó và đuôi tên miền có phù hợp với SEO không?

Xem tiếp bài »