Tag: google plus

Các blogger nên sử dụng Google Plus

Lưu trong Phát triển blog bởi vào ngày 04/05/2014 - Comments
Các blogger nên sử dụng Google Plus

Sử dụng mạng xã hội Google Plus để hỗ trợ SEO tốt hơn vì Google đã ưu tiên hiển thị status từ Google Plus nếu người dùng có +1 và Follow.

Xem tiếp bài »