Tag: bản quyền

Copy nội dung chỉ làm bạn tốn thời gian và tiền host

Lưu trong Phát triển blog bởi vào ngày 16/02/2014 - Comments
Copy nội dung chỉ làm bạn tốn thời gian và tiền host

Những lý do bạn nên nói không với việc copy nội dung. Nó sẽ làm bạn tốn thêm tiền duy trì website và không có định hướng phát triển về sau mà thôi.

Xem tiếp bài »

7 cách chống lại nạn sao chép bài viết

Lưu trong Phát triển blog bởi vào ngày 16/08/2012 - Comments
7 cách chống lại nạn sao chép bài viết

Hôm nay sau khi đi học về và đọc báo linh tinh thì có một bạn blog hú hí than vãn về chuyện bản quyền bài viết. Anh ta chắc dường như đang rất “đau khổ” khi cứ vừa ra được bài nào là bị chụp bài đấy, việc này dẫn đến tình trạng các […]

Xem tiếp bài »